1. Úvodní ustanovení

Provozovatel internetového portálu:
Kuchynovo, s.r.o.
Hradská 124
82107 Bratislava – městská část Vrakuňa
IČO:36366048
IČ DPH: SK2022192205

Níže uvádíme adresu pro vrácení zboží:
Kuchynovo.cz
Veterná 158/10
029 01 Námestovo
Slovenská republika

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena v momentě, kdy prodávající expeduje zboží. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemné práva a povinnosti.

Vytvořením objednávky a uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se už nevyrábí nebo nedodává anebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil už část, nebo celou sumu kupní ceny, bude mu tato částka převedená zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Všechny objednávky, které jsme přijali od zákazníka, jsou závazné. Objednávku je možno zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedovaná, můžeme od objednavatele požadovat náhradu nákladů spojených s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informován e-mailem. V detailu každého výrobku a i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží. Při každé položce je zobrazeno, zda je zboží na skladě, nebo ne.  Pokud zboží není na skladě, nebo skladě u dodavatele, informujte se u nás telefonicky, nebo e-mailem, o možnostech dodání.

Pro realizaci Vaší objednávky Vám nabízíme tyto možnosti:

 • naši internetovou stránku www.kuchynovo.cz
 • e-mail: objednavka@kuchynovo.cz
 • telefonicky: +420 777 233 477,  (pracovní dny  od 8:00 do 16:30), tel: +421 901 744 744 (preferujeme toto číslo)

3) Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo stornovat svou objednávku do 24 hodin. Storno objednávky můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky. Storno objednávky posílejte na e-mail: objednavka@kuchynovo.cz .

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Zboží se již nevyrábí, nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.  V případě, že tato situace nastane, prodávající bude kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Prodávající má právo stornovat objednávku do 24 hodin. V případě, že kupující zaplatil už část nebo celou sumu kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet.

4) Doručení

Zboží je doručováno přepravní balíkovou firmou UPS. Poštovné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 99 Kč s DPH. Platba je možná jen bankovním převodem nebo platební kartou. Reklamace zásilky je možná do 3 dní od doručení, za předpokladu, že poškození nebylo zjevné při převzetí!

Zásilka je obvykle doručena do 2-4 pracovních dní. O vybavení a expedování zásilky je zákazník informován e-mailem nebo SMS zprávou.

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozený, nebo pokud je porušená ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

5) Záruka

V balíku vždy najdete daňový doklad. Záruční lhůta začíná plynout datem uvedeným na dokladu. Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem.

6) Rozpor s kupní smlouvou – všeobecné informace

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není v souladu s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího, buď výměnou věci, nebo její opravou; pokud není tento postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo může od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

7) Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřená pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě zákazník kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. V zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení, ne však delší než 30 dní od doručení.

Toto ustanovení zákona však není možné chápat, jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Zákazník v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud toto už není možné
(např. v meziobdobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí zákazník poskytnout peněžní náhradu jako protihodnotu toho, co už nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na zákazníkovi právo na náhradu škody a započítat svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v tomto případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající zákazníkovi v takovém případě vrací pouze takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započítat svoje skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.).

8) Ceny

Prodejní ceny na stránkách jsou uvedeny v Kč (českých korunách) včetně DPH.

9) Dostupnost zboží

Vaši objednávku vyřizujeme v rámci dostupnosti našich výrobků na skladě. V případě, že jeden z objednaných výrobků není k dispozici na skladě, budeme Vás informovat telefonicky, nebo e-mailem obvykle do 24 hod. od přijetí objednávky.

10) Doručení a dodací podmínky

Vaše objednávka bude doručená na adresu, kterou jste uvedli ve Vaší objednávce. Dodací lhůta vámi objednaného zboží je cca 2-4 pracovní dny.

Všechny zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.

Při obdržení zásilky si musíte ověřit, že výrobky odpovídají Vaší objednávce, a že jsou nepoškozené.

V případě, že Kupující zjistí, že zboží, které si objednal, neodpovídá zboží, které převzal, kupující má právo vrátit zboží prodávajícímu max. do 14 dní od převzetí zboží. Kupující nehradí manipulační poplatek za vrácení zboží prodávajícímu. Náklady na vrácení zboží nese prodávající.

Náklady na vrácení zboží s cílem jeho výměny nese kupující, a však jen v tom případě, pokud zboží plně odpovídá kvalitativním požadavkům a nebylo vadné. Prodávající dodá vyměněné zboží kupujícímu do 14 dní od dne převzetí s požadovanými doklady a se zbožím, které se má vyměnit.

Postup při vrácení zboží:

 • Zboží, které budete zasílat zpět na adresu, zašlete podle popisu níže vámi zvoleným přepravcem.
 • Adresa pro vrácení zboží:
  Kuchynovo

  Veterná 158/10
  029 01 Námestovo
  Slovenská republika

Když nám vracíte zboží, oznamte nám prosím tuto skutečnost e-mailem. V e-mailu uveďte svoje jméno a příjmení, adresu, název produktu, důvod vrácení zboží a číslo účtu, na který vám vrátíme peníze, pokud bude zboží nepoškozeno. E-mail pošlete na: vracenizbozi@kuchynovo.cz

Zásilka musí být kompletní a ve stavu, v jakém jste ji převzali při dodávce. Vždy prosím použijte balící papír či karton tak, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku. Peníze vám budou vráceny na bankovní účet a to obvykle do 7 pracovních dní od obdržení zásilky.

11) Způsob platby

Platba je možná jen bankovním převodem nebo platební kartou. Objednané zboží Vám zašleme kurýrem.

V případě vrácení peněz je uživateli vrácena částka zpět na jeho bankovní účet.

12) Reklamace

V případě, že je zboží, které jste od nás dostali poškozené nebo nefunkční, postupujte podle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodě 7. obchodních podmínek.

13) Reklamační řád

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace, musí být odevzdané na posouzení ihned po zjištění vady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem vady, případně označeným místem vady.

Postup při reklamaci

V případě reklamace postupujte podle popisu níže:

Zašlete výrobek na adresu –
Kuchynovo
Veterná 158/10
029 01 Námestovo
Slovenská republika

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste ji převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balící papír či karton tak, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání nebo jinému znehodnocení původních obalů.Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno tak, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození. Vadné, nebo poškozené zboží bude vyměněno, nebo bude vrácena kupní cena. Ke zboží musí být přiloženy všechny listiny, které kupující obdržel se zbožím. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z užívání produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobenými vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Zboží je z hygienických důvodů na reklamaci přijato jen řádně vyčištěno. O reklamaci nás prosím informujte e-mailem. V textu e-mailu vlastními slovy popište vadu, nebo důvod reklamace. Tento email pošlete na emailovou adresu: reklamace@kuchynovo.czU zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky. O vyřízení reklamace budete informován e-mailem, případně SMS zprávou. Při uznání reklamace bude přeprava hrazena prodávajícím.

Záruka se nevztahuje na:

 • vady zaviněné neodborným manipulováním
 • vady spojené s jakoukoliv vnější příčinou (například nárazem…)

V Námestove dne 24.08.2012.